недеља, 30. март 2014.

Вежбање(именице,глаголи,правопис),2. разред

Орање Марка Краљевића(припрема)

Aутобиографија(Прва љубав),Б.Нушић(припрема),4. разред

Облик индивидуализације наставе математике

Зона Замфирова,С.Сремац(драматизација)

Биберче,народна бајка (питања)

Љутито мече,Б.Црнчевић(драматизација)

Богојављенска ноћ,С.Ћоровић(припрема),6. разред

Марко Краљевић и бег Костадин(припрема)

Стари Вујадин(припрема)

Биљке и животиње око нас(припрема) ,1. разред

Прва љубав,Б.Нушић(драматизација)

Чича Јордан ,Стеван Сремац(драматизација)

Еро с оног свијете(драматизација)

Хајдуци(прича о луткама),Б. Нушић(драматизација)

Хајдуци,Б.Нушић ( драматизација )

Шешир професора Косте Вујића,М.Витезовић(драматизација)

Мува,Б.Нушић(драматизација)

Свети Сава и властелин(драматизација)