ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Исти облик - различито значење,српски језик,1. разред

Бројеви прве стотине

Одузимање облика 57-25 ,1. разред

Биљке и животиње око нас , 1. разред

Читамо и пишемо,Продавница


 Реченице по облику и значењу(вежбање),2. разред

Реченице по облику(вежбање),2. разред

Именице,глаголи,правопис(вежбање),2. разред

Вредност новца,2. разред


Марко Краљевић и бег Костадин,српски језик,3. разред

Субјекат и предикат(вежбање),3. разред
 
Глаголи(вежбање),3. разред

Реченице по облику и значењу(вежбање)-1 , 3. разред

Реченице по облику и значењу на три нивоа тежине,3. разред

Реченице по облику и значењу на три нивоа тежине за самостално вежбање,3. разред

Писање присвојних придева који се завршавају на -ски,-чки и шки , 3. разред

Писање речи не у упитним реченицама;Писање речи не са именицом,придевом и глаголом,обрада,3.разред


Врсте речи(вежбање),4.разред

Служба речи у реченици - систематизација,4. разред

Врсте речи , систематизација,4. разред

Служба речи у реченици(вежбање),4. разредГлаголске одредбе(асоцијација)

Реченице по облику и значењу 

Нема коментара:

Постави коментар